Ekonomik olarak argon, daha çok havanın ayrıştırılması ve sıvılaştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Atmosferi oluşturan argon, yer kabuğundaki kayaçların yapısında bulunur. Yeryüzünde doğal halde bulunan argon, üç kararlı izotopun karışımıdır: Argon–36 (%0.34), Argon-38 (%0.06) ve Argon-40 (%99,60). Yeryüzünde en bol bulunan ve sanayide en çok kullanılan soy gaz olan argon, eylemsizlik (tepkimeye girmeme) özelliğinden faydalanılarak gazaltı kaynak makinelerinde, kesme ve kaynak operasyonlarında, Silikon ve Germanyum kristallerinin oluşumu sırasında, Titanyum ve Zirkonyum gibi reaktif metallerin üretiminde koruyucu gaz olarak kullanılır. Argon çok atıl bir gazdır ve gerçek kimyasal bileşikler oluşturmadığı bilinir. Azottan daha az tepkimeye girmesinden dolayı havaya duyarlı malzemelerle çalışmak için iyi bir ortam oluşturur.

Sunum

Argon gazı müşterilere ihtiyaçlarına uygun olarak sıvı veya gaz halde sunulur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. Gaz halde basınçli tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir.Oksijen gazı müşterilere ihtiyacına uygun olarak sıvı veya gaz halde sunulur. Ayrıca Oksijen yerinde tedarik projeleri ile müşteri sahasında üretilerek kullanıma sunulur.

Argon Gazı

Argon Gazı Kullanım Alanları

  • Ark kaynağı ve kesme işlemlerinde koruyucu atmosfer olarak
  • Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada
  • Eritilmiş metallerin dökme işlemlerinde pürüzsüz yüzey oluşturulması, olası gözeneklerin giderilmesi
  • Ampul ve 3 mm 'lik basınçlı Floresan lambaların dolumunda
  • Spektrometre cihazı ve diğer sayaçlarında
  • Fotoğraf tüplerinde ve fosforlu tüplerde
  • Argon-iyon lazerlerinde
  • Titanyum ve tepki gösteren başka elementlerin üretiminde örtü olarak
  • Eritilmiş metallerin dökme işlemlerinde oluşabilecek gözeneklerin giderilerek, pürüzsüz kesit oluşturulması amacıyla
  • Silikon ve germanyum kristallerinin, lazerlerin ve diğer maddeler için koruyucu gaz görevi görür