Karbondioksit gazı yeraltından doğal olarak veya atık baca gazlarından elde edilir. Karbondioksit gazı -56,6°C 'de ve 4.16 bar basınçta aynı anda katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Gaz iki ayrı şekilde doldurulabilir, bunlar gaz ve sıvı fazlarda dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı, sıcaklık altında gazlaştığı için TSE 'nin belirlediği (0,75 kg/lt; TŞ11169 'da) dolum oranına göre dölümü yapılmaktadır. Karbondioksit sıvı halde yatay yada dikey dışı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış, tek cidarlı içten soğutma sistemli tanklarda depolanabilir. TSE standartlarına göre sıvı / gaz karbondioksitin birinci sınıfının safiyeti minimum %99.9, ikinci sınıfının safiyeti minimum % 99,7 olmalıdır. (TSE - TS 2603) Tüpün dış rengi RAL 7000 dır ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. (TS 11169)

Sunum

Karbondioksit gazı, içinde sıvı gaz bulunan basınçlı tüplerde müşterilere sunulur. Sivi halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Ayrıca Karbondioksit yerinde tedarik projeleri ile müşteri sahasında üretilerek kullanıma sunulur.

Karbondioksit Gazı

Karbondioksit Gazı Kullanım Alanları

 • Amonyak sentezinde
 • Gıda sektöründe
 • Yangın söndürme cihazlarında
 • Alkalı nötralizasyonu, atık iyileştirmede
 • Kalip ayarlarında
 • Bitki yetiştirmede
 • Meşrubatlarda
 • İnertlemede
 • Fuel (coal)
 • lubricant (graphite)
 • C-14 isotope used in archaeological dating
 • Carbon compounds are important in many facets of the chemical industry