Hidrojen, suyun elektrolizi veya metan ve amonyak gazlarının ayrıştırılmasıylan elde edilir. Hidrojen sıvı ve gaz fazda bulunur ; Gaz fazda ; 150 bar basınca dayanıklı dikişsiz çelik tüpler içerisine sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. Sıvı fazda ise ; üç cidarlı , vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar ile nakledilir ve depolanır. TSE standartlarına göre hidrojenin standart safiyet değeri yoktur. Tüpün dış rengi RAL 3020 dir ve tüpün periyodik bakımı 5 yıldır. ( TS 7450)

Fizikel Özellikleri

Monekül Ağırlığı : 2,016 g/ mol,
Yoğunluğu (gaz, 15°C’de, 1 bar) : 0,084 kg / dm³
Kaynama noktası ( 1 atm ) : - 252,87°C
Erime Noktası (1 atm ) : - 259,2°C
Özgül Ağırlığı ( hava :1) : 0,069
Kritik Basınç : 12,83 bar
Renksiz,kokusuz,zehirsiz , boğucu , aşırı derecede yanıcı ve parlayıcı bir gazdır.

Hidrojen Gazı

Hidrojen Gazı Kullanım Alanları

  • Amonyak elde edilmesinde,
  • Petrol rafinerilerinde doymamış petrolün hidrojenleştirilmesinde,
  • Metanol sentezinde,
  • Organik bileşiklerin hidrojenasyonunda,
  • Oksihidrojen ve atomik , hidrojen kaynak uygulamalarında,
  • Uzay araçlarında yakıt olarak ,
  • Plastik ve sentetik iplik sanayinde ( elyaf ) üretiminde,
  • Oksihidrojen alevi cam ve kuvarts üretiminde,
  • Elektronik sanayinde,
  • Laboratuvarda OKSİJEN (O2)