Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir. Sıvı ve/veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kırıyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile veya başınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. TSE standartlarına göre sıvı/gaz azotun birinci sınıfının safiyeti minimum %99.999, ikinci sınıfının safiyeti minimum % 99.99 olmalıdır. (TSE - TS 3192) Tüpün dış rengi YEŞİL RAL 6029 'dur ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. (TS 11169)

Sunum

Azot gazı müşterilere ihtiyaçlarına uygun olarak sıvı veya gaz halde sunulur. Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Diğer bir sunum şekli ise müşteri sahasında üretimin sağlandığı yerinde tedarik sistemleridir.

Azot Gazı

Azot Gazı Kullanım Alanları

 • Amonyak sentezinde
 • Kimya, tekstil, gıda, boya sanayinde inert atmosfer sağlamada
 • Aşırı yanıcı sıvıların azot basıncı altında transferinde
 • Elektronik sanayinde, ampul imalatında
 • Gıda sanayinde yiyeceklerin şoklanması ve uzun süre muhafaza ile nakillerinde
 • Nükleer reaktörlerde
 • Yenilebilen yağların oksidasyonunun önlenmesinde
 • Tanker, boru hattı ve rafinerilerin temizlenmesinde
 • Tahıl silolarında
 • Isıl işlem fırınlarında kontrollü atmosfer sağlanmasında
 • Cam ve çelik yapımında
 • Kömür madenlerinin güvenliğinde ve yangın söndürmede
 • Fermantasyon
 • Gıda ve hassas nesnelerin paketlenmesinde
 • Petrol ve gaz kuyularının tahriklendirilmesinde
 • Doku dondurma ve saklama
 • Metallerin sıkı geçme işlemleri
 • Kalıplamada, film ekstrüzyonda ve proses ekipmanlarında soğutucu olarak
 • Proses solventlerinin geri kazanımı
 • Kimyasal ayıraç ve ayıraç taşıyıcı olarak