Likit oksijen sistemleri döner fırınların ve potaların kullanıldığı metalürji sektörüne hitap etmektedir. Yanmayı oluşturan unsurlardan biri yakıt ise havadır. Maden sektöründe kullanılan ocaklarda hava bir körük vasıtasıyla sağlanır. Körük içerisindeki havanın %20,01‘i oksijen geri kalanı ise çoğunluğu azot ve diğer gazlardır. İnert olan azot gazı ortam içerisindeki alev sıcaklığını düşürdüğü gibi ortamdaki ısının baca gazıyla taşınarak kaybedilmesine sebep olmaktadır.

Sunum

Yanma esnasında ortama saf oksijen vererek; ısı geçiş veriminde artış, baca gazı hacminde düşüş, yakıt tasarrufu, alev özelliklerinde iyileşme ve üretimde artış sağlanır.

Likit Oksijen

Likit Oksijen Gazı Kullanım Alanları

 • Yaşam Destekleme (Anestezi Sırasında Yaşam Destekleyici Gaz Olarak)
 • Tıpta (Akciğer Enfeksiyonlarında)
 • Balık Üretme Çiftliklerinde (Sudaki Oksijenin Zenginleştirilmesinde)
 • Atık Su Arıtımı ve Su Oksijenasyonu
 • İçme Suyunun Temizlenmesinde
 • Demir Çelik Üretimi
 • Çelik Çarklarında Karbonun Tasfiyesinde
 • Metallerin Kesimi (Kaynak Yapılması ve Sertleştirilme İşlemlerinde)
 • Alüminyum, Kurşun, Bakır, Çinko gibi Madenlerin Eritilmesinde
 • Asetilen, LPG, Hidrojen gibi Yanıcı Gazların Yanında Yakıcı Olarak
 • Kağıt Beyazlatma
 • Koku Kontrol
 • Fermantasyon
 • Kömür Gazlaştırma
 • Nitrik Aşıt ve Etilen Üretiminde
 • Roket Yakıt Karışımları
 • Cam ve Seramik Fırınlarında
 • Ozon Üretiminde
 • Oksit Yakıt Brülörlerinde
 • Kimyasal Oksitleme Proseslerinde