Oksijenin ticari amaçlı ilk kullanımı sahne aydınlatmasıdır. 1970'lerden sonra başta çelik üretimi olmak üzere metalürji sanayisinde ve kimya sanayisinde normal hava yerine oksijen ya da oksijence zenginleştirilmiş hava kullanılmaya başladı ve giderek yaygınlaştı. Hastanelerde, solunum rahatsızlıkları gösteren hastaların tedavisi için de oksijen gazı sıkça kullanılır. Oksijen çadırları, oksijen maskeleri ve kuvözler başta olmak üzere tip alanında da çok çeşitli amaçlarla kullanılan bu gazdan genel anestezi sırasında da yararlanılır. Ayrıca çelik üretiminde, kaynak yapımında, suyun saflaştırılmasında ve beton eldesin de de oksijen kullanılır. Paslanma da, oksijenin varlığında gerçekleşir. Sıvı veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel krıyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile veya başınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak temin edilir..

Sunum

Oksijen gazı müşterilere ihtiyacına uygun olarak sıvı veya gaz halde sunulur. Gaz halde basınçlı tüpler ve manifoldlu tüp paletleri (MTP), sıvı halde likit tüpler içinde veya büyük tüketimler için dökme sıvı olarak tedarik edilebilir. Ayrıca Oksijen yerinde tedarik projeleri ile müşteri sahasında üretilerek kullanıma sunulur.

Oksijen Gazı

Oksijen Gazı Kullanım Alanları

 • Yaşam destekleme, anestezi sırasında yaşam destekleyici gaz olarak,
 • Tıpta, akciğer enfeksiyonlarında,
 • Balık üretme çiftliklerinde sudaki oksijenin zenginleştirilmesinde,
 • Atik şu arıtımı ve şu oksijenasyonu,
 • Içme suyunun temizlenmesinde,
 • Demir Çelik üretimi,
 • Çelik °Caklarında karbonun tasfiyesinde,
 • Metallerin kesimi, kaynak yapılması ve sertleştirilme işlemlerinde,
 • Alüminyum, Kurşun, Bakır, Çinko gibi madenlerin ergitilmesinde,
 • Aşetilen, LPG, hidrojen gibi yanıcı gazların yanında yakıcı olarak,
 • Kağıt beyazlatma,
 • Koku kontrol,
 • Fermantasyon,
 • Kömür gazlaştırma,
 • Nitrik aşıt ve etilen üretiminde,
 • Roket yakıt karIsımları,
 • Cam ve seramik fırınlarında,
 • Ozon üretiminde,
 • Oksi yakıt brülörlerinde,
 • Kimyasal oksitleme proseslerinde...