Gaz Yolu Armatürleri doğalgaz yakan cihazların (brülör, bek vb.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir. Bu elemanlara gaz kontrol elemanları da denilmektedir. Gaz kontrol hattında yer alan ekipmanlar yakıcı cihaz kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gaz kontrol ekipmanları brülörden önce sisteme belirli bir düzen doğrultusunda monte edilmektedir.

Sunum

Küresel vana açıldığında gaz filtreye girer. Filtrenin görevi gazı filtre ederek katı maddelerin ekipmanlara girişini engellemektir. Filtreden geçen gaz, basınç regülatörüne gelir. Regülatörde gazın basınç ayarı yapılarak sürekli aynı basınçta geçmesi sağlanır.

Gaz Armatürleri

Gaz Armatürleri Kullanım Alanları

  • Basınç Düşürücüler
  • Alev Geri Tepme Emniyet Valfi
  • Propan Tav Takımları
  • Manometreler
  • Merkezi Sistem Ekipmanları
  • Bağlantı Rekorları
  • Aksesuarlar
  • Oksijen Terapi Cihazları
  • Flowmetreler